• 1
  • 2
  • 3
  • 4

فلافل کاراکو - بهمنیار

بانک جامع اطلاعات شهری کرمان ،رشتاک

فلافل کاراکو (شهرکرمان)
فلافل آبادان

***

  • ساعت کاری صبح: 9 الی 15
  • ساعت کاری عصر: 17 الی 24
  • ایام تعطیل: باز
  • آدرس: خیابان بهمنیار - نبش بهمنیار کوچه شماره 5
آدرس آگهی

با مدیریت محمد گرامه پور

Avatar

تماس

Loading...
 

آگهی های مشابه