همه نوشته ها با برچسب

9 اصل انسانی که مدیران باید بدانند،مدیران کرمان،مدیر موفق

۹ اصل انسانی که مدیران باید بدانند.

۹ اصل انسانی که مدیران باید بدانند. اگر می خواهید بدانید دیگران چگونه با شما رفتار می کنند، بهترین نقطه شروع این است که ببینید خودتان چگونه با دیگران رفتار می کنید. اگر رفتار آنها در قبال خود را نمی…

ادامه مطلب