همه نوشته ها با برچسب

10 فرمان برای تدوین مارکتینگ پلن

۱۰ فرمان برای تدوین مارکتینگ پلن

۱۰ فرمان برای تدوین مارکتینگ پلن(بخش دوم) ?۴. قیمت‌گذاری قیمت‌گذاری می‌بایست متناسب  با محصول یا خدمت، بازار، یا پیام‌تان هماهنگی داشته باشد. تصور نکنید که کم‌ترین قیمت برنده میدان خواهد بود. قیمت‌گذاری مهم‌ترین بخش از پیام بازاریابی‌تان است. بطور مثال…

ادامه مطلب