همه نوشته ها با برچسب

10 اشتباه مدیر جدید:

۱۰ اشتباه مدیر جدید:

۱۰ اشتباه مدیر جدید: ۱- باور وقوف بر تمامی امور ۲- تاکید دائم بر مدیریت خود ۳- تلاش بریا دگرگونی برای تمام امور ۴- هراس از انجام هر کار ۵- عدم اختصاص وقت به شناخت پرسنل ۶- عدم صرف وقت…

ادامه مطلب