همه نوشته ها با برچسب

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟

رویکرد 360 درجه در CRM

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟ نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید یک درخت پانـــصد ســـیب داشته باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا…

ادامه مطلب