همه نوشته ها با برچسب

هوش عاطفی در فروش

هوش عاطفی در فروش

عصبانیت و رستگاری!

هوش عاطفی در فروش نسبت به دیگر سنجه‌های عملکرد فروش، هوش عاطفی عامل تاثیرگذار‌تری برای درآمد فروش است. همچنین رابطه بین هوش عاطفی و درآمد فروش قوی‌تر از رابطه به‌دست آمده بین ضریب هوشی (IQ) با عملکرد فروش است.  هوش…

ادامه مطلب