همه نوشته ها با برچسب

هدف تان از فروش چیست؟

هدف تان از فروش چیست؟

چند نکته برای مشتری مدار بودن سازمانتان

هدف تان از فروش چیست؟ فروشندگان برجسته همگی هدف گرا هستند و هدف گرایی با موفقیت در ارتباط است. پردرآمد ترین افراد از قبل می دانند که درآمد روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه آن ها چه خواهد بود. آنها می…

ادامه مطلب