همه نوشته ها با برچسب

قانون تعادل دراقتصاد

قانون تعادل دراقتصاد

فرآیند

بقا,گرگ یابره دراقتصاد: گرگها اگر بره ها رابخورند , روزی نسل خودشان منقرض خواهد شد واگر بره ها زیاد تولید نسل کنند ,کمبود علفزار ها باعث میشود ,روزی بره ها ازبین بروند, وسپس گرگها ازگرسنگی خواهند مرد, قانون تعادل دراقتصاد…

ادامه مطلب