همه نوشته ها با برچسب

شما مرغابي هستيد يا عقاب؟

شما مرغابی هستید یا عقاب؟

داستان کوتاه و انگیزشی

شما مرغابی هستید یا عقاب؟ وقتی شما به شهر نیویورک سفر کنید، جالب ترین بخش سفر شما هنگامی است که پس از خروج از هواپیما و فرودگاه، قصد گرفتن یک تاکسی را داشته باشید. اگر یک تاکسی برای ورود به…

ادامه مطلب