همه نوشته ها با برچسب

سرگذشت بزرگان

سرگذشت بزرگان

داستـان های کـوتاه انگیـزشی

سرگذشت بزرگان ادیسون در سنین پیری پس از اختراع چراغ برق یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق…

ادامه مطلب