همه نوشته ها با برچسب

درک تفویض اختیار(قسمت دوم)

درک تفویض اختیار(قسمت دوم)

یک تصمیم، برای تغییر یک سرنوشت کافی است!

درک تفویض اختیار(قسمت دوم) نیاز های کار را به دقت مد نظر قرار دهید و یک ارزیابی واقعی از توانایی های نماینده پیشنهادی خود به عمل آورید. سوال هایی که باید از خود بپرسید: 🔶آیا زمان و منابع کافی برای…

ادامه مطلب