همه نوشته ها با برچسب

برندهاي مطرح دنيا چطور كارمندان را همواره به روز نگاه ميدارند

برندهای مطرح دنیا چطور کارمندان را همواره به روز نگاه میدارند

چهار بعد یک برند قوی عبارتست از :

برندهای مطرح دنیا چطور کارمندان را همواره به روز نگاه میدارند: ✏️شرکت بوئینگ ۱۰۰ درصد هزینه‌های تحصیلی افراد را پرداخت می‌کند؛ چه با شغل فرد مرتبط باشد چه نباشد. ✏️شرکت آی بی ام از روش گردش شغلی برای آموزش استفاده…

ادامه مطلب