همه نوشته ها با برچسب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

ارکان مذاکرات بازاریابی

  بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش پایانی: استراتژیهای بازاریابی محلی برخی از استراتژی های تطبیقی برای شرایط محلی در نمودار مشخص شده است . استراتژی اول برنوعی از بازاریابی جهانی دلالت دارد که در آن یک نوع…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

ارکان مذاکرات بازاریابی

 بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش سوم: تفکر جهانی و عملکرد محلی مثالهایی که بیان شد دلالت بر آن دارد که بازاریابی جهانی در برخی موارد میتواند به خوبی عمل کرده و موجب صرفه جویی در هزینه ها…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

ارکان مذاکرات بازاریابی

 بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش دوم: تحقیقات ناکافی دلیل ناموفق بودن بیشتر برنامه های بازاریابی در بازارهای هدف برخی کشورها ، ناکافی بودن تحقیقات در این بازارهاست . کمپانی بلاک باستر که رتبهء اول را در میان…

ادامه مطلب

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای

ارکان مذاکرات بازاریابی

بازاریابی جهانی در مقابل بازاریابی منطقه ای: بخش اول: یکی از موضوعات بحث برانگیز که امروزه در مورد بازاریابی کالاهایی که قابلیت رقابت و عرضهء آنها درسطح بین المللی وجود دارد ، این است که آیا شرکتهای عرضه کنندهء این…

ادامه مطلب