همه نوشته ها با برچسب

اصول استخراج طلایی موفقیت از پسماند شکست

اصول استخراج طلایی موفقیت از پسماند شکست

تاثیر شرایط و عوامل موقعیتی بر مذاکره

 اصول استخراج طلایی موفقیت از پسماند شکست. هفت اصل طلایی برای موفقیت از طریق شکست: شکست و ناکامی جزو لاینفک موفقیت است چه در زندگی شخصی و چه در مدیریت سازمان ها و چه در اداره کشورها. حال که نمیشود…

ادامه مطلب