همه نوشته ها با برچسب

?چرا فاصله ریل های قطار 143.5 سانتیمتر یا 4فوت و 8 و نیم اینچ است؟

?چرا فاصله ریل های قطار ۱۴۳٫۵ سانتیمتر یا ۴فوت و ۸ و نیم اینچ است؟

?چرا فاصله ریل های قطار ۱۴۳٫۵ سانتیمتر یا ۴فوت و ۸ و نیم اینچ است؟ چرا یک عدد صحیح رُند (مثلاً ۱۵۰ یا ۱۴۴ سانتیمتر یا ۵ فوت) نیست؟!! ◀️سوال فوق در واقع پرسشی است که برای قهرمان داستان کتاب…

ادامه مطلب