همه نوشته ها با برچسب

?تحلیل جابجایی مدیران فروش و بازاریابی مجموعه های صنعت مواد غذایی و پخش

تحلیل جابجایی مدیران فروش و بازاریابی مجموعه های صنعت مواد غذایی و پخش

تحلیل جابجایی مدیران فروش و بازاریابی مجموعه های صنعت مواد غذایی و پخش توصیه ای برای مدیران عامل مجموعه های این صنعت در طی چند هفته گذشته  گروه مشاوران بازار در واحد جذب و استعداد یابی خود  شاهد مراجعه مدیران…

ادامه مطلب