همه نوشته ها با برچسب

‌ مفاهیم: قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟

‌ مفاهیم: قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟

‌  مفاهیم: قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures) چیست؟ قرارداد آتی یا معاملات آتی (Futures ) توافق نامه‌ای است قانونی، دارای حد و مرز معین و برای خرید یا فروش یک کالا یا ابزار مالی، برای زمانی در آینده با…

ادامه مطلب