همه نوشته ها با برچسب

۵۰ توصیه مهم برای بازاریابی و تبلیغات

‍ ۵۰ توصیه مهم برای بازاریابی و تبلیغات (قسمت دوم)

‍ ۵۰ توصیه مهم برای بازاریابی و تبلیغات (قسمت دوم) ۳۱- آگهی های خود را کدگذاری و نتایج شان را دنبال کنید. ۳۲- تابلو ساختمانتان و تابلوهای راهنمای داخلی و خارجی آن را بهبود ببخشید. ۳۳- اگر فکر میکنید آرم…

ادامه مطلب

‍ ۵۰ توصیه مهم برای بازاریابی و تبلیغات (قسمت اول)

‍ ۵۰ توصیه مهم برای بازاریابی و تبلیغات (قسمت اول) ۱- یک پوشه برای نگهداری ایده های بازاریابی اختصاص دهید. سعی کنید همیشه اهداف و ایده های خود را مکتوب کنید. ۲- هر روز و هر ساعت کارت ویزیت را…

ادامه مطلب