همه نوشته ها با برچسب

یک جفت کفش طلایی

یک جفت کفش طلایی

یک جفت کفش طلایی ?روزی دخترکی که در خانواده ای بسیار فقیر زندگی می کرد از خواهرش پرسید مادرمان کجاست؟ ?خواهر بزرگش پاسخ داد که مادر در بهشت است؛ دخترک نمی دانست که مادر آنها به دلیل کار زیاد و…

ادامه مطلب