همه نوشته ها با برچسب

چهار خدمت برای مشتری

چهار خدمت برای مشتری

چهار خدمت برای مشتری ▫️ خدمات قبل از فروش ▫️ خدمات حین فروش ▫️ خدمات پس از فروش ▫️ والبته خدمات بدون فروش خدمات قبل از فروش : خدماتی هستند که به مشتریان می دهیم تا با محصول ما آشنا…

ادامه مطلب