همه نوشته ها با برچسب

چهار حسرت مدیران بزرگ​

چهار حسرت مدیران بزرگ​

چهار حسرت مدیران بزرگ وقتی صحبت از مدیران بزرگ می‌شود، همواره به موفقیت‌ها و دستاوردهای‌شان پرداخته می‌شود و کمتر دیده می‌شود که صحبت از فرایند سختی شود که این بزرگان پیموده‌اند تا به جایگاه قابل احترام‌شان دست یابند. این مدیران…

ادامه مطلب