همه نوشته ها با برچسب

چند توصیۀ زیبا برای آرامسازی،آرامش

?چند توصیۀ زیبا برای آرامسازی:

?چند توصیۀ زیبا برای آرامسازی:   ?اوّل : تمام عددهای غیرضروری را از زندگیت بیرون بریز!!!! این عددها شامل: سن، قد، وزن و سایز هستند….   ?دوّم : با دوستان شاد و سرحال معاشرت کن…   ?سوّم: به آموختن ادامه…

ادامه مطلب