همه نوشته ها با برچسب

چطور محصول خود را بفروشیم؟

چطور محصول خود را بفروشیم؟

چطور محصول خود را بفروشیم؟ ۱٫٫در مورد محصول خود رک و بی شیله پیله باشید(اصیل و صادق باشید) ۲٫٫۹۰درصد از زمان را به شنیدن حرفهای مشتری اختصاص دهید ۳٫٫به مشتری اجازه دهید به حرفهای شما اعتماد کند ..خرید کردن مستلزم…

ادامه مطلب