همه نوشته ها با برچسب

چرا سوریه به این روز افتاد ؟؟؟

چرا سوریه به این روز افتاد ؟؟؟

چرا سوریه به این روز افتاد ؟؟؟ روزی پای صحبت های پزشکی ایرانی نشستم که سال ها در سوریه کار کرده بود. لا به لای حرف هایش به موضوع جالبی اشاره کرد: ? سوریه همیشه یکی از امن ترین کشورهای…

ادامه مطلب