همه نوشته ها با برچسب

چرا در ایران قهرمانان می میرند؟

چرا در ایران قهرمانان می میرند؟

چرا در ایران قهرمانان می میرند؟ به نظر من مهم ترین قهرمان های ملی نه فوتبالیست ها هستند نه والیبالیست ها و نه دلاورمردان کشتی گیر ما، بلکه قهرمانان واقعی ما برندهایی هستند که کسب و کار را شکل میدهند.…

ادامه مطلب