همه نوشته ها با برچسب

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟

پیام قانون دانه برای استراتژیست ها چیست؟ نگاهی به درخت ســـیب بیندازید. شاید یک درخت پانـــصد ســـیب داشته باشد که هر کدام حاوی ده دانه است. خیلی دانه دارد نه؟ ممکن است بپرسیم «چرا این همه دانه لازم است تا…

ادامه مطلب