همه نوشته ها با برچسب

ویژگی های مدیر خلاق،مدیریت،خلاقیت،مدیر

ویژگی های مدیر خلاق

ویژگی های مدیر خلاق   مدیر خلاق و نو آور کسی است که از هیچ چیز ،همه چیز می آفریند. مدیر خلاق با استفاده از نیروی ذاتی و تخیل خلاق خود ،امکانات بالقوه را به بالفعل تبدیل می کند. او:…

ادامه مطلب