همه نوشته ها با برچسب

ويژگی های هدف گذاری خوب

ویژگی های هدف گذاری خوب

ویژگی های هدف گذاری خوب :   🔹هدف باید روشن، واضح و مشخص  باشد. 🔹هدف باید واقع بینانه باشد. 🔹هدف باید مکتوب، مدون و روی کاغذآورده شود. 🔹هدف باید در قالب یک جمله مثبت بیان  شود. 🔹هدف باید تهییج  کننده …

ادامه مطلب