همه نوشته ها با برچسب

وقتی جذابیت فیزیکی باعث خسارت میلیاردی می شود

داستانهای جالب و تاثیرگذار

وقتی جذابیت فیزیکی باعث خسارت میلیاردی می شود در یک جلسه تصمیم گیری برای یک سرمایه گذاری ۵ میلیاردی نشسته اید. ارایه دهنده ایده، فردی خوش صحبت، سالم، خوش پوش است و ماشینی که با آن به جلسه آمده است…

ادامه مطلب