همه نوشته ها با برچسب

وقتی بنگاه های کوچک،بازاریابی را جدی نمی گیرند

وقتی بنگاه های کوچک،بازاریابی را جدی نمی گیرند

وقتی بنگاه های کوچک،بازاریابی را جدی نمی گیرند بی توجهی تولیدکنندگان و کارآفرینان به بازاریابی نوین و نکاتی به ظاهر ساده در بازاریابی می تواند نتیجه زحمت و سرمایه های آنها را به باد دهد. چنان که شاهد آنیم که…

ادامه مطلب