همه نوشته ها با برچسب

هوش عاطفی در فروش

هوش عاطفی در فروش

هوش عاطفی در فروش نسبت به دیگر سنجه‌های عملکرد فروش، هوش عاطفی عامل تاثیرگذار‌تری برای درآمد فروش است. همچنین رابطه بین هوش عاطفی و درآمد فروش قوی‌تر از رابطه به‌دست آمده بین ضریب هوشی (IQ) با عملکرد فروش است.  هوش…

ادامه مطلب