همه نوشته ها با برچسب

هشت عادتی که نمی گذارد پولدار شوید !

هشت عادتی که نمی گذارد پولدار شوید (قسمت سوم)

هشت عادتی که نمی گذارد پولدار شوید (قسمت سوم) ۵- اگر به منطقه امن تان دل بسته‌اید… همه در زندگی دنبال امنیت و آسایش هستیم آن قدر که ترجیح می‌دهیم وقتی به جای ثابتی رسیدیم دیگر شرایط را تغییر ندهیم.…

ادامه مطلب

هشت عادتی که نمی گذارد پولدار شوید (قسمت دوم)

هشت عادتی که نمی گذارد پولدار شوید (قسمت دوم) ۲- اگر هنوز هیچ جایی سرمایه گذاری نکرده‌اید… هیچ آدم پولداری یک شبه پولدار نشده مگر اینکه روزی جایی سرمایه هر چند اندکی را به کار گرفته باشد که بعد‌ها نتیجه‌اش…

ادامه مطلب