همه نوشته ها با برچسب

هزینه گزاف یک سکه پنج تومانی!

هزینه گزاف یک سکه پنج تومانی!

هزینه گزاف یک سکه پنج تومانی! پسر کوچکی، روزی هنگام راه رفتن در خیابان، سکه ای پنج تومانی پیدا کرد. او از پیدا کردن این پول، آن هم بدون هیچ زحمتی، خیلی ذوق زده شد. این تجربه باعث شد که…

ادامه مطلب