همه نوشته ها با برچسب

هدف تان از فروش چیست؟

هدف تان از فروش چیست؟

هدف تان از فروش چیست؟ فروشندگان برجسته همگی هدف گرا هستند و هدف گرایی با موفقیت در ارتباط است. پردرآمد ترین افراد از قبل می دانند که درآمد روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه آن ها چه خواهد بود. آنها می…

ادامه مطلب