همه نوشته ها با برچسب

“نه” مشتری یعنی “مرا قانع کن” یا به معنای واقعی یعنی “نه”

“نه” مشتری یعنی “مرا قانع کن” یا به معنای واقعی یعنی “نه”

“نه” مشتری یعنی “مرا قانع کن” یا به معنای واقعی یعنی “نه” مشتری با فرض اینکه شما اطمینان کامل دارید که مشتری بالقوه شما در گروه مشتریانی قرار می‌گیرند که “نه” آن‌ها به معنای “من را قانع کن” است، راه‌های…

ادامه مطلب