همه نوشته ها با برچسب

نمونه ای از یک اقدام تجاری موثر

نمونه ای از یک اقدام تجاری موثر

نمونه ای از یک اقدام تجاری موثر هفته گذشته «پرسنت برک» وزیر تجارت، صنعت و شیلات #نروژ به همراه یک هیأت ۹۰ نفره شامل فعالان و تجار بخش خصوصی، رئیس دامپزشکی و مسؤول صندوق حمایت از صادرات این کشور برای…

ادامه مطلب