همه نوشته ها با برچسب

مشتری از شما خرید نمی کند

مشتری از شما خرید نمی کند، مگر اینکه احساس کند شما به او اهمیت می دهید.

مشتری از شما خرید نمی کند، مگر اینکه احساس کند شما به او اهمیت می دهید. همواره به یاد داشته باشید که فروش یک ارتباط دو طرفه است . مشتری برای خرید جنس نیاز دارد از جانب فروشنده احساس امنیت…

ادامه مطلب