همه نوشته ها با برچسب

مدیریت زمان در جلسات کاری

مدیریت زمان در جلسات کاری

مدیریت زمان در جلسات کاری حرکت شتابان و کورکورانه به سمت جلو به هیچ عنوان به معنای مدیریت زمان و خودمدیریتی زمانی نیست؛ چرا که اگر مبنا و مسیر پیموده شده و مسیرهای پیش رو با دقت و هدفمندانه مورد…

ادامه مطلب