همه نوشته ها با برچسب

مدل شایستگی لن کاستر

مدل شایستگی لن کاستر

مدل شایستگی لن کاستر لن کاستر معتقد است شایستگی ها در سطوح سازمانی در ۵ سطح مطرح می باشد.به عبارت دیگر شایستگی‌های محوری در هر سطح از سازمان با توجه به ابعاد و حیطه‌های کنترل، به شایستگی‌های کلیدی مرتبط با…

ادامه مطلب