همه نوشته ها با برچسب

قانون مطابقت

قانون مطابقت

قانون مطابقت: قانون مطابقت بیان می‌کند که دنیای بیرونی شما انعکاسی از دنیای درونی شما و مطابق با افکار برجسته شماست.این قانون دلایل موفقیت یا عدم موفقیت، شاد بودن یا ناشاد بودن، ثروتمند یا فقیر بودن مردم را توضیح می‌دهد.…

ادامه مطلب