همه نوشته ها با برچسب

فردیت و رسالت شخصی مان

فردیت و رسالت شخصی مان

 فردیت و رسالت شخصی مان ?تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چرا گاهی اوقات از رفتن به عمق درونی خود میترسیم؟ از فضاهایی که باعث میشوند در تنهایی تعمق کنیم دوری میجوییم ؟ با سر و…

ادامه مطلب