همه نوشته ها با برچسب

فردیت و رسالت شخصی مان

فردیت و رسالت شخصی مان

 فردیت و رسالت شخصی مان 🔺تا به حال به این مسئله فکر کرده اید که چرا گاهی اوقات از رفتن به عمق درونی خود میترسیم؟ از فضاهایی که باعث میشوند در تنهایی تعمق کنیم دوری میجوییم ؟ با سر و…

ادامه مطلب