همه نوشته ها با برچسب

فرآیند چیست؟

فرآیند چیست؟

 فرآیند چیست؟ فرآیند مجموعه ای از یک سری فعالیت های مرتبط با هم که که در هر مرحله با مصرف یک یا چند منبع ورودی ها را به خروجی ها تبدیل می نماید این خروجی ها به عنوان ورودی ها…

ادامه مطلب