همه نوشته ها با برچسب

عاداتی که افراد بسیار موفق را از دیگران متمایز می کند

عاداتی که افراد بسیار موفق را از دیگران متمایز می کند

عاداتی که افراد بسیار موفق را از دیگران متمایز می کند دکتر ترویس بردبری یک مطالعه در دانشگاه استریر نشان می دهد که بیشتر مردم فکر می کنند که تعریف موفقیت یعنی دستیابی به اهداف شخصی افراد بسیار موفق در…

ادامه مطلب