همه نوشته ها با برچسب

ضریب هوشی ایرانیان و مردم جهان

ضریب هوشی ایرانیان و مردم جهان

 ضریب هوشی ایرانیان و مردم جهان ما ایرانیان اغلب خودمان را باهوشترین یا حداقل جزو باهوشترین ملل دنیا می دانیم. ضریب هوشی در واقع یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی بدست می آید و عدد…

ادامه مطلب