همه نوشته ها با برچسب

سرگذشت بزرگان

سرگذشت بزرگان

سرگذشت بزرگان ادیسون در سنین پیری پس از اختراع چراغ برق یکی از ثروتمندان آمریکا به شمار می رفت و درآمد سرشارش را تمام و کمال در آزمایشگاه مجهزش که ساختمان بزرگی بود هزینه می کرد. این آزمایشگاه بزرگترین عشق…

ادامه مطلب