همه نوشته ها با برچسب

زبان بدن و رفتار یک فروشنده

زبان بدن و رفتار یک فروشنده

 زبان بدن و رفتار یک فروشنده به مشتریان اطلاعاتی را بدهید که واقعا نیاز دارند. 🔸قبل از آنکه به مشتری قولی بدهید مطمئن شوید که شرکت قادر به انجام قول های شما می باشد. 🔸تا آنجا که ممکن است کوتاه…

ادامه مطلب