همه نوشته ها با برچسب

زبان بدن و رفتار یک فروشنده

زبان بدن و رفتار یک فروشنده

 زبان بدن و رفتار یک فروشنده به مشتریان اطلاعاتی را بدهید که واقعا نیاز دارند. ?قبل از آنکه به مشتری قولی بدهید مطمئن شوید که شرکت قادر به انجام قول های شما می باشد. ?تا آنجا که ممکن است کوتاه…

ادامه مطلب