همه نوشته ها با برچسب

رویه مالی قدیم

رویه مالی قدیم

دکتر محمد حسین ادیب: رویه مالی قدیمی که تا پایان سال ۹۱منبع تغذیه سود این بنگاه‌ها بوده اکنون به منبع زیاندهی تبدیل شده است. راه خروج از این بن‌بست ارزیابی مجدد هزینه بنگاه‌ها ست چرا که ۸۰درصد هزینه‌ها قابل کاهش…

ادامه مطلب