همه نوشته ها با برچسب

روش های مذاکرات بازاریابی

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت ششم)

 روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت ششم) متداول ترین شکل مذاکره آن است که به موضع گیری های متوالی و سرانجام عدول از خواسته قبلی وتسلیم شدن متکی است . گام اول در جهت فراهم آوردن زمینه مذاکره ، ایجاد محیط مناسب…

ادامه مطلب

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت پنجم)

 روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت پنجم) روش قیاسی – استنتاجی برای ترغیب طرف مقابل نسبت به انجام کاری است که از طریق سوق دادن او به سمت آن کارصورت می پذیرد . بنابراین ، این روش مستلزم مهارت بیشتر است ودر…

ادامه مطلب

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت چهارم)

 روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت چهارم) دو روش مشخص دیگر که در مذاکرات بازاریابی میتوان به کار گرفت . عبارتند از: روش برون گرایی و روش قیاسی – استنتاجی . روش های مذاکرات بازاریابی روش برون گرایی نمایانگر تلاش برای ترغیب…

ادامه مطلب

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت سوم)

 روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت سوم) روش مذاکره منطقی یا اصولی : یک مذاکره کننده موفق اعم از خریدار ، فروشنده ، واسطه ویا هر شخصی که در زمینه هایحرفه ای دیگر فعالیت می کند ، با اصول گرایی ، منطق…

ادامه مطلب

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت اول)

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت اول) روش مذاکره ملایم : بسیاری از مدیران بازاریابی تابع روش مسالمت ، انعطاف پذیری ، کوتاه آمدن ، امتیاز دادن، برخورد دوستانه و با وقار ، خودداری ازدرگیری و خصومت برای رسیدن به نتیجه مطلوب…

ادامه مطلب

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت دوم)

روش های مذاکرات بازاریابی(قسمت دوم) ? روش مذاکره خشن : تاکتیک خشونت در مذاکرات بازاریابی ، از سیاست و نظامی گری به بازاریابی راه یافته و شیوه مطلوبینیست . بدیهی است در هر مذاکره ای ، تاکید برخواسته ها ،…

ادامه مطلب