همه نوشته ها با برچسب

رنگ چشم سبز رنگ

رنگ چشم سبز رنگ

رنگ چشم سبز رنگ چشم سبز نشان دهنده آن است که شخص قوه ی  بالایى دارد و در به دست آوردن شخص مقابل تمام تلاش خود را مى کند و اراده ى قوى ای در رسیدن به شخص مورد نظر…

ادامه مطلب