همه نوشته ها با برچسب

رسیدن به موفقیت،مالیات،دارایی

۱۰ قدم در کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی

۱۰ قدم در کنترل فروش قبل از رسیدگی مالیاتی   ۱- بررسی و محاسبه معکوس مبلغ فروش بر اساس درصد  مالیات ارزش افزوده طی هر فصل و سال   ۲- کنترل  اعمال مالیات ارزش افزوده در فاکتورهای فروش   ۳-…

ادامه مطلب